การเชื่อมบัญชี PayPal เข้ากับบัญชี eBay Ep.2

Share on facebook
Share on twitter
การเชื่อมบัญชี-PayPal-เข้ากับบัญชี-eBay-Ep.2

-เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที “Continue” จะเปลี่ยนหน้าต่างมายังหน้า “เชื่อมโยงบัญชีของคุณ” โดยอัตโนมติ ให้คุณกรอกที่อยู่อีเมล์ใน Paypal และรหัสผ่าน ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้จากนั้นก็คลิกที่”เชื่อมโยงบัญชีของคุณ”

เพื่อเชื่อมปัญชีจะมีข้อความแจ้งว่า คุณเชื่อมโยงบัญชีของคุณเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คุณคลิกที่ “Return to eBay” เพื่อกลับไปยังหน้าของเว็บ eBay

หน้าจอจะกลับไปสู่หน้า My eBay ให้คลิกที่ส่วนของ “Account”โดยจะแสดงข้อมูล PayPal ที่ถูกเชื่อมบัญชีเข้าไว้กับ eBay แล้ว ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของบัญชี PayPal ได้โดย

Go to your account overview : คลิกเพื่อตูรายละเอียดบัญชี PayPal  ที่คุณได้เชื่อมต่อเข้ามาว่ามีข้อมูลและสถานะต่างๆ อย่างไร

View account history : ตรวจสอบประวัติของข้อมูลที่รับ-จ่ายเงิน ด้วยบัญชี PayPal ที่เชื่อมต่อ

Update profile summary: ปรับปรุง หรือ แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี PayPa เช่น ที่อยู่, ข้อมูลทางการเงิน (บัตรเครดิต/ธนาคาร) ข้อมูลบัญชีการขาย ฯลฯ

Note

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชี PayPal ที่เชื่อมกับบัญชี eBay ได้ โดยการคลิกที่ “Remove Link” เพื่อลบบัญชี PayPa อันเดิมที่เชื่อมไว้ จากนั้นให้คลิกที่ “PayPalAccount” อีกครั้งจะไม่ปรากฏข้อมูลการเชื่อมบัญชีอันเดิมของคุณแล้ว ให้คุณทำการเชื่อมบัญชีของ eBay และ PayPal เข้าด้วยกันใหม่ โดยคลิกที่ “Link My PayPal Account”แล้วทำตามขั้นตอนดังที่ได้กล่าวมา

เกมยิงปลาออน์ไลน์

kphoto

kphoto

Leave a Replay

Follow Us

ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรา

ค้นหา ไลฟ์สไตล์

เทรนแฟชั่นใหม่ๆ สามารถนำมาทำให้เป็นการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็นำมาปั่นให้ราคาขึ้นได้