การเพิ่มบัตรเครดิต กับ PayPal

Share on facebook
Share on twitter
การเพิ่มบัตรเครดิต-กับ-PayPal-1

หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงหรือเพิ่มบัตรเครดิต โดยนำเมาส์ไปวางที่ “ข้อมูลบัญชี” แล้วคลิกเลือก “เพิ่มหรือแก้ไขบัตรเครคิต”

เพื่อเข้าไปเพิ่ม หรือ เข้าไปแก้ไขบัตรเครดิตของเราได้ที่หน้าข้อมูลบัญชีส่วนบัตรเครดิต จะแสดงบัตรเครดิตที่คุณได้เพิ่มไว้ตอน “ยืนยันบัตรเครดิตเดบิตเพื่อยืนยันตัวตน” ให้คุณคลิกที่ปุ่ม “เพิ่มบัตรอื่น” เพื่อเชื่อมโยงบัตรเครดิต/เดบิตของคุณอีกใบกับทาง PayPal

จากนั้นให้คุณกลับไปเช็คอีเมล์ทาง PayPal จะแจ้งเรื่อง “การเชื่อมโยงและการยืนยันบัตร” ให้คุณทราบหลังจากนี้ ขั้นตอนจะเป็นเช่นเดียวกับ “การยืนยันตัวตนด้วยบัตรเครดิต/เดบิต”

คือให้นำรหัส 4 ตัว ของ PayPalในใบแจ้งยอดการใช้บัตรเครดิตของคุณที่ได้รับมาทางอีเมล์พิมพ์ลงในช่องข้อมูลของPayPal เพื่อยืนยันว่าบัตรเครดิต/เดบิตที่คุณนำมาใช้งานนี้เป็นของคุณจริง

Note

คุณสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมธนาคารได้จาก http:/www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/TransferingFunds/TransferringintoThailand/ReceivingFundsfromUSAVPages/ReceivingFundsfromUSA.asp

บริการแจ้งเงินโอนต่างประเทศเข้บัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS Remittance Aler)เป็นบริการแจ้งข้อมูลรายการเงินโอนจากต่างประเทศเข้าบัญชี ในรูปแบบข้อความSMS

สมัครใช้บริการได้ที่ตู้ATMของธนาคารรุงเทพทุกแห่ง หรือสมัครทางโทรศัพท์ผ่านบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ htp//ww.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/TransferingFunds/TransferringInto Thailand/Pages/SMSRemittanceAlert.aspx

จีคลับสล็อต

kphoto

kphoto

Leave a Replay

Follow Us

ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรา

ค้นหา ไลฟ์สไตล์

เทรนแฟชั่นใหม่ๆ สามารถนำมาทำให้เป็นการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็นำมาปั่นให้ราคาขึ้นได้