สินค้าไทยใน eBay ตอนที่1

Share on facebook
Share on twitter
สินค้าไทยใน eBay ตอนที่1

เมื่อลองค้นหาสิ้นค้าไทยที่ประกาศขายใน eBay ก็มีอยู่มกมาย หลายรายภารหมือนกัน ทั้งพวกแสตมป์ เหรียญ. ธนบัตร, โปสการ์ด กางเกงเล เสื้อยึดกระทิงแดง เครืองเงิน เซรามิก ของตกแตงบ้าน, เครื่องใช้บนโต๊อาหาร ผ้าไหม ฯลฯ

แสตมป์ (Thai Stamps)
สินค้าประเภทแสมป์นั้น นับว่ามีผู้สะสมอยู่ทั่วโลก แสตมป์ของไทยก็เป็นหนึ่งในสิ่งสะสมของผู้รักแสตมป์เพราะมีลวดลายยงาม มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ยิ่งในปัจจุปันนั้นแสตมป์ของไทยนั้นมีเทคนิควิธีการพิมพ์ที่แปลกใหม่และทันสมัยเช่น

แสตมป์3มิติ แสตมป์ โฮโลแกม (Hologam) ยิ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ นักสะสมนิยมมักจะเป็นแสมป์ใหม่ที่ไม่ได้ใช่งาน แสตมป์แบบเป็นชีต (Stamps Sheet), แสตมป์ทั้งชุด (Collection) แสตมป์เต็มแผ่น (Full Plate), แสตมป์เก่า แสตมป์โบราณ(Antique) ที่หายากเช่น แสตมป์ พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้อยู่หัวรัชกาลต่างๆซึ่งแสตมป์ยิ่งเก่าก็ยิ่งมีรดา โดยเฉพาะแสตมป์เก่แบบสมบูรณ์ครบทั้งชุด หรือ เต็มทั้งแผ่น

แต่สิ่งที่นสนใจ คือ แสตมป์ที่มีปัญหา หรือ มีตำหนิ มักจะขายได้ราคาแพงเพราะเป็นของหายาก เช่น แสตมปีที่ลืมพิมพ์ราคา, แสตมป์ที่ไม่มีรอยปรุ เป็นตัน นอกจากแสตมป์แล้ว พวกโปสการ์ดโบราณ (Postcard). โทรเลข(Telegraph), แอโรกรม (Aerogram) ก็ขายได้เช่นกัน เพราะปัจจุบันนี้โทรเลขและแอโรกรม ไม่มีให้บริหารและเลิกจำหน่ยแล้ว จึงป็นสิ่งของที่มีคุณค่าแก่การสะสมชนิดหนึ่ง

เหรียญ (Thai Coins)
เหรียญของไทยก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเช่นกัน โดยเฉพาะเหรียญที่จัดทำออกมาเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ และเหรียญโบราณ ตลอดจนเงินสมัยก่อน เช่น เงินพดด้วง หรือ เหรียญสตางค์ที่เจาะรูตรงกลาง (San) สำหรับ “เงินพดด้วง” นั้นถือได้วเป็นเอกลักษณ์ทางเงินตราของไทยเนื่องจากมีรูปร่างไม่เหมือนเงินตราสกุลอื่นใดในโลก ซึ่งมีการ ใช้เงินสกุลนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตันนับว่มีความเก่าแก่และควรค่าแก่การเป็นของสะสมอย่างยิ่งเลยทีเดียว

ธนบัตร (Thai Banknotes)
ธนบัตรไทยก็เป็นสิ่งที่นิยมของหมู่นักสะสม ยิ่งเป็นธนบัตรเก่ายิ่งได้ราคาดีส่วนธนบัตรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นธนบัตรที่ทำขึ้นมาในโอกาสพิเศษเช่น วาระเฉลิมฉลองพระชนมพรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี่นาฯ ครบ ร0 พรรษา หรือ 72 พรรษา, 100 ปี การธนาคารไทย เป็นต้น

#สินค้าไทยในeBay #แสตมป์ #เหรียญ #ธนบัตร #เติมเงินขั้นต่ำ100บาท

kphoto

kphoto

Leave a Replay

Follow Us

ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรา

ค้นหา ไลฟ์สไตล์

เทรนแฟชั่นใหม่ๆ สามารถนำมาทำให้เป็นการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็นำมาปั่นให้ราคาขึ้นได้