เงินทองต้องใช้ให้ถูกทาง Ep.1

Share on facebook
Share on twitter
เงินทองต้องใช้ให้ถูกทาง Ep.1

ความสุขที่เราทุกคนสมควรได้รับเงินทองเป็นของที่ต้องใช้ เพราะถ้เก็บไว้อาจถูกปลวกหรือมอดมาแทะกินหมด หรือหากเรทำบุญมาดี สวรรค์เรียกตัวกลับก่อนเวลาอันสมควร ที่หาเงินมาตั้งนานกลับกลายเป็นว่า คนหาไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้หา เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน

การจะใช้เงินให้สนุกต้องมีเทคนิค ถ้าใช้เบบสุรุ่ยสุร่ายก็จะไม่เหลือไว้ให้ใช้อีก เพราะฉะนั้น ลองมาสำรวจขั้นตอนการใช้เงินกันก่อน

ขั้นที่ 1 สำรวจตัวเอง
เริ่มจากสำรวจว่าอะไรที่ต้องใช้ (Review Your Need) อะไรที่ต้องการ (Review Your Want) เพื่อแบ่งการใช้เงินให้ถูกจังหวะ

ขั้นที่ 2 วางวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การกำหนดเป้หมายที่ดีนั้น มีผู้ให้แนวคิดว่าควรเป็นเป้หมายที่ SMART นั่นคือ
S = Specifc ชัดเจน ตรงประเด็น
M = Measurement วัดผลได้
A = Achievement สามารถทำได้
R = Reasonable มีเหตุมีผล
T = Timing กำหนดได้ด้วยระยะเวลา

ตัวอย่างเช่น วันนี้ถามตัวเองว่าคุณมีรายได้เท่าไร และในเวลากี่ปี คุณต้องการมีเงินไว้ใช้เท่าไร เพราะ vision ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไป

สมมุติว่าต้องการ 5 วิธีการของฉันอาจจะเป็น 1+2+2 แต่วิธีการของคุณอาจจะเป็น 3+2 ได้ 5 เลยก็ได้ เหมือนที่เราเคยได้ยินว่า Set objective, set goal the bond between your objective and your goal is your visions.

ขั้นที่ 3 แบ่งเงินออกเป็น 3 ก้อน ก้อนที่ 1 สำหรับอะไรที่ต้องใช้ ก้อนที่ 2 สำหรับอะไรที่ต้องการ ก้อนที่ 3 สำหรับเอาเงินมาต่อเงิ เราก็จะได้เงินก้อนที่ 3 ไปต่อเงินเยอะขึ้น

ขั้นที่ 4 สำรวจเงินก้อนที่ 1 อะไรที่ต้องใช้ที่ต้องสำรวจเพราะจะได้ใช้กันเต็มที่และเต็มมูลค่เงิน เริ่มจากปัจจัย4 คือ ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหาร

#การออมเงิน #ทางเข้าจีคลับ

kphoto

kphoto

Leave a Replay

Follow Us

ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรา

ค้นหา ไลฟ์สไตล์

เทรนแฟชั่นใหม่ๆ สามารถนำมาทำให้เป็นการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็นำมาปั่นให้ราคาขึ้นได้