แหล่งเงินสำหรับวัยเกษียณมีอะไรบ้าง

Share on facebook
Share on twitter
แหล่งเงินสำหรับวัยเกษียณมีอะไรบ้าง SME วิธีการเก็บเงิน ลงทุนง่ายๆ

            แหล่งเงินสำหรับวัยเกษียณมีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตของเหล่าวัยเกษียณนั้นทำได้ง่ายมากขึ้น แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเมื่อเกษียณแล้วตนเองจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องนี้กัน เพื่อให้คุณเข้าใจมากที่สุด

            เงินชดเชยตามกฎหมาย คุณจะได้รับเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วันโดยในมาตรา 118  ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง ในกรณีที่เลิกจ้าง ซึ่งรวมถึงกรณีเกษียณอายุด้วย โดยจำนวนเงินชดเชยนั้นจะเท่ากับอายุงานนั่นเอง แต่ถ้าคุณสมัครใจลาออกหรือถูกไล่ออกในกรณีที่ทำผิด เงินตรงนี้จะไม่ได้เลย นี่คือเป็นแหล่งเงินสำหรับวัยเกษียณแหล่งแรกที่คุณนั้นจะได้รับเมื่อคุณเกษียณ

            เงินประกันสังคม กรณีชราภาพ หากคุณเป็นลูกจ้างจะต้องทำประกันสังคมให้กับผู้ประกันตน นั่นคือ ในกรณีชราภาพนั่นเอง โดยเงินที่ลูกจ้างและนายจ้างส่งเข้าประกันสังคมฝ่ายละ 5 % จะเก็บไว้เป็นกรณีบำนาญฝ่ายละ 3 % รวมเป็น 6 % เข้ากองทุนชราภาพ ส่วนใครจะได้บำเหน็จหรือบำนาญ ตัดกันที่ตัวเลขการส่งเงินสมบทที่ 180 เดือน หรือ 15 ปี เป็นสำคัญ สำหรับคนที่ส่งเงินมาไม่ครบ 180 เดือนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินกำเหน็จ และต้องครบเงื่อนไข 3 ประการ คือ ส่งเงินสบทบ ไม่ครบ 180 เดือน ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง และมีอายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย          แต่ถ้าคุณส่งเงินสมทบมา ไม่น้อยกว่า 180 เดือน ก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของ “บำนาญ”

            สุดท้ายคือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน โดยเมื่อคุณอายุครบ 60 ปี คุณจะได้รับเงินนี้ โดยจะจ่ายเป็นรายเดือนและจะได้รับทุกวันที่ 10 ของเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่ 600-1,000 บาท สำหรับผู้มีสิทธิจะต้องยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่สำนักงานเขตในกรุงเทพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. ของทุกปี และจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคมในปีถัดไป

            ทั้งหมดนี้ คือ แหล่งเงินสำหรับวัยเกษียณที่ทุกคนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ และทำให้วัยเกษียณของคุณมีความสุขและมีเงินรองรับในบั้นปลายชีวิตอีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีประกันการออมเงิน แต่คุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนจากการจ่ายเงินสะสมของภาครัฐนั่นเองเพียงแต่ว่าต้องตรงตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนดเท่านั้นเอง

#SME #วิธีการเก็บเงิน #ลงทุนง่ายๆ

kphoto

kphoto

Leave a Replay

Follow Us

ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรา

ค้นหา ไลฟ์สไตล์

เทรนแฟชั่นใหม่ๆ สามารถนำมาทำให้เป็นการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็นำมาปั่นให้ราคาขึ้นได้