“โลจิสติกส์” มีผลต่อการกระจายสินค้ามากแค่ไหน?

Share on facebook
Share on twitter
“โลจิสติกส์” มีผลต่อการกระจายสินค้ามากแค่ไหน? #ลงทุนง่ายๆ

ระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาสินค้าให้ออกสู่ผู้คนและตลาดอย่างรวดเร็วทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทุกอย่างไม่สามารถรอช้าได้ ซึ่งการที่เราจะสามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้คนในประเทศตามจังหวัดต่าง ๆ หรือทั่วโลกอย่างมีคุณภาพนั้นส่วนหนึ่งก็มาจาก “โลจิสติกส์”ด้วย

โลจิสติกส์จึงมีบทบาทสำคัญในยุคสมัยนี้และกำลังเป็นที่ต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถทางสมองการวางแผน คิดวิเคราะห์ และกำลังกายเพื่อให้การขนส่งสินค้ากระจายสู่ตลาดโลกอย่างมีคุณภาพ เรามาดูกันดีกว่าว่า“โลจิสติกส์” ที่สมัยก่อนหลายคนมองข้ามและเห็นว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ในวันนี้มีผลต่อการกระจายสินค้ามากแค่ไหนกัน

ทำความรู้จักกับ “โลจิสติกส์”

โลจิสติกส์” คือ  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร หรือสิ่งของที่ผู้รับส่งต้องการให้ไปถึงผู้รับที่กว้างขวางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งในระยะเวลาที่มีทั้งแบบชั่วคราวและระยะเวลาที่ยาวนานอย่างมีกระบวนในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุดและรวดเร็วที่สุดเพื่อคุณภาพสินค้า

ไปจนถึงกระบวนการโลจิสติกส์ด้านการจัดการคลังสินค้า , การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงานและกระจายสินค้า , การจัดการสินค้าคงคลัง , การบรรจุภัณฑ์ , การรับส่ง , ข้อมูลต่างและระบบสารสนเทศต่างๆ , การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการพยากรณ์อากาศ ซึ่งจะช่วยกระจายสินค้าให้ออกไปสู่ผู้รับที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มากกว่าจะให้สินค้าออกขายใกล้ตัวและเจาะกลุ่มลูกค้าได้น้อยเท่านั้น

ยานพาหนะทาง “โลจิสติกส์”

อย่างที่รู้ว่า “โลจิสติกส์” จะมีระบบกระบวนการขนส่งที่ครอบคลุมในหลายด้านเพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการตลาดและคุณภาพสินค้าจึงมียานพาหนะในการขนส่งทุกช่องทางเพื่อความสะดวกตามรูปแบบสินค้าและการส่งออกจากพื้นที่แตกต่างกันไป ซึ่งโดยหลักก็จะมียานพาหนะด้านการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางบกทางรถบรรทุก , การขนส่งทางน้ำโดยเรือที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะและเป็นสินค้าทางไกลที่ต้องระวังเป็นอย่างมากในการขนส่งซึ่งทางเรือจะทำให้สินค้ามีความปลอดภัยสูง

แต่ผลที่ตามมาคือผู้รับจะได้สินค้าที่ช้า ใช้เวลานาน เพราะการขนส่งทางน้ำนั้นต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศตลอดเวลา , การขนส่งทางอากาศที่ใช้เครื่องบิน และยานพาหนะสำหรับการขนส่งพิเศษอย่างรถไฟความเร็วสูงที่สินค้าจะได้รับเร็วและเริ่มจะมีการพัฒนาระบบรางเสริมให้เชื่อมต่อกับช่องทางยานพาหนะขนส่งโลจิสติกส์โดยตรงในรูปแบบอื่นด้วยซึ่งจะทำให้ระบบโลจิสติกส์เป็นไปอย่างรวดเร็วจนมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น การกระจายสินค้าก็จะสามารถทำได้หายช่องทาง สามารถวางแผนการขายได้ดีกว่าในอดีต

การขยายเส้นทาง “โลจิสติกส์” เพื่อกระจายสินค้า

คุณสามารถวางแผนการกระจายสินค้าด้วยวิธีการทาง “โลจิสติกส์” ได้โดยการขยายเส้นทางการขนส่งที่ไม่ใช่เพียงแค่ให้อยู่ในเส้นทางในประเทศตามจังหวัดที่เห็นสมควรว่าควรมีการกระจายสินค้าไปสู่พื้นที่เฉพาะเท่านั้น แต่สินค้าควรจะเจาะเส้นทางไปได้แบบไม่เจาะจง

เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หากลองแล้วมีพื้นที่ไหนที่ไม่เหมาะในการขนส่งสินค้าก็แค่ตัดเส้นทางนั้นลงก็เท่านั้น อีกทั้งหากคุณขยายเส้นทางโลจิสติกส์ให้สินค้ากระจายไปขายอยู่ในต่างประเทศได้ล่ะก็จะมีโอกาสได้เงินมหาศาลเลยทีเดียว ยิ่งขยายเส้นทางโลจิสติกส์มาก โอกาสที่เงินจะเข้าก็มีมากขึ้นด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#โลจิสติกส์ #SME #วิธีการเก็บเงิน #ลงทุนง่ายๆ

kphoton1

kphoton1

Leave a Replay

Follow Us

ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรา

ค้นหา ไลฟ์สไตล์

เทรนแฟชั่นใหม่ๆ สามารถนำมาทำให้เป็นการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็นำมาปั่นให้ราคาขึ้นได้