การพัฒนาที่ต่างเป้าหมายกันของ “ธุรกิจการขาย” กับ “ธุรกิจการบริการ”

Share on facebook
Share on twitter
การพัฒนาที่ต่างเป้าหมายกันของ “ธุรกิจการขาย” กับ “ธุรกิจการบริการ”

การทำธุรกิจจำเป็นต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการสร้างธุรกิจของคุณอย่างจริงจังเต็มรูปแบบ เพราะการวางเป้าหมายมาจากการคิดที่คุณใฝ่ฝันอยากจะทำให้ผลของการทำธุรกิจที่คุณจะได้รับคืออะไร? ในระยะเริ่มเราอาจจะมีการทำธุรกิจซึ่งวางเป้าหมายแค่เพียงให้ได้กำไรและกระจายสินค้ามากพอจนธุรกิจตัวเองมั่นคง มีลูกค้าให้ความไว้วางใจในผลประกอบการทางธุรกิจที่คุณส่งออกไป จนเมื่อคุณได้มีการทำธุรกิจที่ถึงเป้าหมายแรกก็จะเกิดการอยากพัฒนาเป้าหมายของธุรกิจตัวเองให้ดีจนถึงจุดสูงสุดที่ผู้คนในแวดวงเรียกกันว่า “ความเจริญสูงสุดของธุรกิจ

” ซึ่งการพัฒนาธุรกิจก็จะแบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจใหญ่ที่อยู่เคียงคู่กันในแวดวงการบริหารธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการขายกับธุรกิจการบริการ ซึ่งหากอยากรู้ว่าธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบนี้มีการพัฒนาต่างเป้าหมายกันอย่างไรก็มาดูกันเลยสำหรัยคนที่กำลังคิดจะวางเป้าหมายชัดเจนให้การทำธุรกิจอยู่

ธุรกิจการขาย

ธุรกิจการขาย” เป็นธุรกิจที่เน้นผลผลิตจากการประกอบการเป็นสำคัญที่สุด เพราะหากไม่มีผลผลิตก็ย่อมที่จะทำให้การส่งออกกระจายสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้เกิดความสนใจและนำมาซึ่งรายได้เท่ากับสูญเปล่าเลย และการนำผลผลิตหรือสินค้ามาพัฒนาในธุรกิจของตัวเองให้ลูกค้ามีจำนวนคนนิยมหรือเจาะกลุ่มได้กว้างมากขึ้นจนสามารถเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด

ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่ผู้ทำธุรกิจการขายทุกคนที่เป็นเจ้าของวางแผนจะทำให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการ หากมีการวางเป้าหมายชัดเจนในด้านการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบแปลกใหม่และมีความหลากหลายได้ใจลูกค้ามากขึ้นก็จะทำให้ธุรกิจของคุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

ธุรกิจการบริการ

“ธุรกิจการบริการ” เป็นธุรกิจที่มีการวางเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในด้านเจาะจงที่ให้บริการตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการให้บริการลูกค้าก็อาจจะมีในด้านของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการเป็นหลัก เช่น บริการสปา บริการการเงิน บริการที่พัก ไปจนถึงการบริการอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการสูงในยุคปัจจุบันซึ่งการที่ธุรกิจจะสามารถพัฒนาเป้าหมายได้ก็ด้วยการทำให้บริการของตัวเองมีความครอบคลุม

เจาะจงในบริการยิบย่อยที่ลูกค้าต้องการมากขึ้น แม้การเพิ่มบริการจะทำให้มีทุนสูงแต่เมื่อลูกค้าส่วนใหญ่พร้อมจะรอมาใช้บริการก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการคืนทุนช้าเลย มีแต่จะทำให้ธุรกิจรุ่งเรือง เช่น หากเป็นบริการสปาก็อาจมีเพิ่มบริการอบนวด การบำบัดด้วยบ่อเกลือ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากแค่การบำรุงหน้าและการอาบน้ำที่เป็นบริการพื้นฐานเท่านั้น เป็นต้น

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ธุรกิจการขาย #SME #วิธีการเก็บเงิน #ลงทุนง่ายๆ

kphoton1

kphoton1

Leave a Replay

Follow Us

ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรา

ค้นหา ไลฟ์สไตล์

เทรนแฟชั่นใหม่ๆ สามารถนำมาทำให้เป็นการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็นำมาปั่นให้ราคาขึ้นได้