3 รูปแบบนักข่าวที่คุณสามารถเลือกทำงานได้

Share on facebook
Share on twitter
3 รูปแบบนักข่าวที่คุณสามารถเลือกทำงานได้

นักข่าว” เป็นอาชีพของผู้ที่รักในการเป็นคนกลางในการรับสารสำคัญต่าง ๆ มาสื่อให้ถึงผู้คนที่แพร่หลายตามสมควรไม่ว่าจะเป็นข่าวสารแวดวงธุรกิจ การเมือง การศึกษา อาชญากรรม หรือข่าวทั่วไปที่ทุกคนต้องได้รับรู้เพื่อจะได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยความระมัดระวังและทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองทุกเวลา และข้อสำคัญคือ นักข่าวต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรม รักการช่วยเหลือคนอื่น ๆ ผ่านการสื่อข่าวของพวกเขาออกไป และให้ข่าวอย่างไม่เอนเอียง เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ผู้คนสมควรรู้ ซึ่งหากอุดมการณ์ของคุณเป็นแบบนั้นล่ะก็อาชีพนักข่าวก็เป็นอาชีพที่เหมาะกับพวกคุณอย่างมาก นอกจากนี้หากคุณเข้ามาทำงานในแวดวงนักข่าวก็ยังสามารถใช้ความรู้ของตัวเองทำงานเป็นนักข่าวได้ในรูปแบบอาชีพงานนักข่าวที่ตัวเองสนใจได้เฉพาะทางด้วยตามตำแหน่งที่คุณอยากอยู่กับมันมานานและช่วยเป็นสื่อกลางให้ผู้คนได้เข้ากับความสามารถและความถนัดที่คุณคือคนสำคัญได้ ดังต่อไปนี้

นักข่าวภาคสนาม

“นักข่าวภาคสนาม” เป็นอาชีพของนักข่าวที่ต้องอยู่กับการออกไปติดตามข่าวสารจากเหตุการณ์เฉพาะด้านที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันในสังคมปัจจุบันในท้องถิ่น ต่างถิ่น รวมถึงต่างแดนด้วยหากเป็นข่าวใหญ่ และนอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่สามารถออกเดินทางไปเข้าใกล้กลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลปฐมภูมิได้อย่างเจาะจงมากที่สุดตามสถานที่ต่าง ๆ และใช้จิตวิทยาในการถามเพื่อสัมภาษณ์บุคคลเป้าหมายให้ได้ข้อมูลมาส่งต่อนักเขียนข่าวมากที่สุด อีกทั้งยังได้ข้อมูลข่าวลงวีดีโอการให้สัมภาษณ์ได้ด้วย

นักเขียนข่าว

“นักเขียนข่าว” เป็นอาชีพตำแหน่งนักข่าวอีกรูปแบบที่มักจะทำงานอยู่ในออฟฟิศ คอยรับฟังและอ่านข้อมูลข่าวที่นักข่าวภาคสนามได้รับมาตีความวิเคราะห์การจริงเท็จและเขียนข้อมูลลงไปด้วยสำนวนภาษาที่เหมาะสมในการรายงานข่าวให้ผู้อ่านได้เข้าใจประเด็นสำคัญของข่าว และเข้าถึงข้อมูลจากสำนักงานข่าวได้ชัดเจนที่สุด นอกจากนี้ก็อาจจะต้องเป็นผู้ช่วยลงพื้นที่ร่วมกับนักข่าวภาคสนามเพื่อให้เข้าถึงการสำรวจบุคลิก การวางตัว และดูวิธีการสัมภาษณ์รวมถึงข้อมูลของบุคคลเป้าหมายด้วย พร้อมคิดหัวข้อการรายงานข่าวให้ผู้สื่อข่าวด้วย ใครไม่ชอบลุย แต่ชอบการเขียน การอ่าน และการสื่อสารให้ชัดเจนถึงผู้รับต้องอยู่ฝ่ายนี้

ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์

“ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์” เป็นอาชีพนักข่าวอีกรูปแบบที่ทำงานรายงานข่าวที่ได้รับมาให้คนในสังคมรับฟังผ่านทางโทรทัศน์พร้อมนำเสนอสื่อหลักฐานและข้อมูลรูปภาพอื่น ๆ ประกอบให้เห็นกันเพื่อความมีน้ำหนักในการออกมาบอกเล่าข่าวสารนั้น ๆ ด้วยซึ่งหากใครเป็นคนชอบพูด ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างใจเย็น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จากการพูด ชอบการสื่อสารข้อมูลอย่างมีความชัดเจน และมีจิตวิทยาในการพูดนำเสนอข่าวที่เหมาะสมแล้วล่ะก็ต้องทำงานนักข่าวนี้เลย จะเหมาะสมกับคนที่อยู่เบื้องหน้าแบบคุณมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพที่ 1 : https://tonkit360.com/

รูปภาพที่ 2 : https://www.bangkokbiznews.com/

รูปภาพที่ 3 : https://www.thairath.co.th/

รูปภาพที่ 4 : https://twitter.com/thairath_tv/

kphoton1

kphoton1

Leave a Replay

Follow Us

ผู้สนับสนุนที่น่ารักของเรา

ค้นหา ไลฟ์สไตล์

เทรนแฟชั่นใหม่ๆ สามารถนำมาทำให้เป็นการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ก็นำมาปั่นให้ราคาขึ้นได้