Read more about the article ทำอย่างไรเมื่อลูกค้าได้รับของแล้วเพิ่งมาบอกว่า “คุณทอนเงินผิด”
แทนที่ลูกค้าจะนับมันต่อหน้าของเราทันทีที่เราให้เงินทอนเขาไป เขากลับเพิ่งมาบอกทีหลังตอนก้าวขาเดินออกจากร้านไปแล้วว่า “คุณทอนเงินผิด”

ทำอย่างไรเมื่อลูกค้าได้รับของแล้วเพิ่งมาบอกว่า “คุณทอนเงินผิด”

เรื่องเงินเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใคร ตรงนี้หลายคนย่อมเข้าใจกันดี แต่หากเกิดการผิดพลาดในเรื่องเงินแล้ว แม้จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ก็สามารถทำให้คุณกับลูกค้าผิดใจกันได้ และเขาอาจมองว่าคุณเป็นคนขายของที่ยังไม่มีทักษะมากพอ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าตัวเองทอนเงินผิดจริง ๆ หรือไม่ เพราะแทนที่ลูกค้าจะนับมันต่อหน้าของเราทันทีที่เราให้เงินทอนเขาไป เขากลับเพิ่งมาบอกทีหลังตอนก้าวขาเดินออกจากร้านไปแล้วว่า “คุณทอนเงินผิด” แล้วแบบนี้จะทำอย่างไรดีในฐานะที่คุณเป็นคนขายของ ให้ลูกค้านับเงินทอนทันทีเมื่อได้รับจากคนขายของ เพื่อความแน่นอนในการทอนเงินและป้องกันการผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากตัวคนขายของเองที่ทอนเงินผิดหรือเกิดจากตัวลูกค้าที่อาจมีเล่ห์เหลี่ยมเราย่อมไม่สามารถจะรู้ได้เลย และมักจะต้องเป็นฝ่ายยอมนำเงินทอนให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งจนครบซึ่งก็เป็นไปตามคติที่ว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” หากไม่เป็นเราที่โอนอ่อนให้เขาก่อน เขาและคนอื่น ๆ ก็อาจมองคนขายอย่างเราไม่ดีได้ ฉะนั้นทุกครั้งเมื่อให้เงินทอนแก่ลูกค้าก็ต้องบอกก่อนเสมอว่าให้นับเงินทอนเดี๋ยวนั้นเลยเพื่อที่หากผิดพลาดจะได้บอกทันที ซึ่งหากลูกค้าจงใจทำให้เงินทอนไม่ครบด้วยเหลี่ยมจัดจริงก็จะมีทั้งคุณและลูกค้าคนอื่นที่เห็นแล้วล่ะ นำใบเสร็จมาให้คนขายของ ใบเสร็จสามารถบอกได้ว่าตัวคุณต้องทอนเงินเท่าไหร่ในกรณีที่คนขายของบางคนมักชอบสะเพร่าหรืออาจทอนเงินไม่เก่ง จะต้องมีเครื่องปริ้นต์ใบเสร็จที่สามารถบอกจำนวนเงินต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องคิดเงินเอง และทอนเงินตามที่ใบเสร็จปรากฏพร้อมนำใบเสร็จกับเงินทอนให้ลูกค้าตรวจสอบดูได้เลยเพื่อบอกว่าคุณมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทอนเงินแก่คุณซึ่งสามารถจำจำนวนเงินจริงที่ทอนได้ดียิ่งกว่าคิดเองด้วย จำหน้าลูกค้าไว้เวลาทอนเงิน…

0 Comments

End of content

No more pages to load