Read more about the article รถยนต์ที่น่าสะสมและน่าลงทุน
สำหรับบทความเกี่ยวกับการเงินการลงทุนส่วนใหญ่นั้น การซื้อรถยนต์ถือเป็นรายจ่ายและหนี้สินที่จะพารายการอื่นๆตามมาด้วยไม่ถือเป็นการลงทุนแต่อย่างใด

รถยนต์ที่น่าสะสมและน่าลงทุน

สำหรับบทความเกี่ยวกับการเงินการลงทุนส่วนใหญ่นั้น การซื้อรถยนต์ถือเป็นรายจ่ายและหนี้สินที่จะพารายการอื่นๆตามมาด้วยไม่ถือเป็นการลงทุนแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็นการซื้อรถยนต์มาเพื่อประกอบสัมมาอาชีพโดยตรง อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีรถยนต์บางชนิดและบางประเภทที่น่าซื้อมาสะสมและน่าลงทุนเหตุผลก็เพราะราคามีแต่จะเพิ่มขึ้นสวนทางรถยนต์ประเภทอื่นใดต่อไปนี้ การลงทุนด้วยการสะสมรถยนต์ในตำนาน การลงทุนด้วยการสะสมรถยนต์นั้นไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่อะไรสำหรับในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีรถยนต์คลาสสิคหรือรถยนต์ในตำนานราคาแพงมากมาย ในฐานะทวีปที่เป็นต้นกำเนิดแห่งวงการรถยนต์ โดยเฉพาะรถคลาสสิคที่เรียกว่าหาไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบัน ที่ยิ่งซื้อมาสะสมเอาไว้นานเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ราคาจะขึ้น  อาทิ รถยนต์ 1953 Ferrari 340/375 Mm Berlinetta “Competizione”  ที่เคยถูกประมูลในปี 2013 ด้วยราคามากถึง 12.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 1962 Ferrari 250 GTO ซึ่งเป็นรถที่เคยคว้าแชมป์…

0 Comments

End of content

No more pages to load