Read more about the article สินค้าไทยใน eBay ตอนที่6
สินค้าไทยใน eBay ตอนที่6

สินค้าไทยใน eBay ตอนที่6

ช้าง (Elephant) ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่โบราณ ชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวชมปางข้างที่อยุธยาและที่ลำปางนอกจากนี้ไทยยังส่งช้างเป็นตัวแทนวัฒนธรรมให้กับสวนสัตว์ต่างประเทศอีกหลายแห่ง ทำให้ชื่อเสียงของช้างไทยเป็นที่รู้จัไปทั่วโลก สิ่งของที่ระลึกเกี่ยวกับช้าง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดลายช้าง (T-Shirt), ที่คั่นหนังสือ (Bookmark), พวงกุญแจ (Keychain)จึงเป็นสิ่งที่ผู้รักข้างชอบสะสม ตุ๊กตุ๊ก (Tuk Tuk) ตุ๊กตุ๊ก พาหนะที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่ง ชาวต่างชาตินิยมใช้บริการรถตุ๊กตุ๊ก เพื่อนั่งชมวิวทิวทัศน์รอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถตุ๊กตุ๊ก เช่น หุ่นจำลอง (Model), แม่เหล็กติดตู้เย็น(Magnet), กระเป๋า (Bag), เสื้อยืดสกรีนลายรถตุ๊กตุ๊ก(T-Shirt) จึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ เพราะนอกจากจะมีสีสันที่สวยงามแล้ว…

0 Comments

End of content

No more pages to load