Read more about the article ทำไมสินค้า O-TOP บางชนิดจึงราคาสูง
มาซื้อมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อเราได้เข้าไปในร้านขายสินค้า O-TOP ตามแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นต่าง ๆ ก็มักจะสนใจกับสินค้าทุกชิ้นมาก

ทำไมสินค้า O-TOP บางชนิดจึงราคาสูง

“สินค้า O-TOP” หรือสินค้าจากโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นสินค้าในท้องถิ่นของแต่ละที่ซึ่งผลิตออกมาขายเพื่อหารายได้ให้แก่บุคคลที่ทำอาชีพพื้นบ้านประจำท้องถิ่นนั้น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติไทยเราด้วย ในท้องถิ่นทุกที่จึงมีการนำวัตถุดิบและสิ่งที่หาได้ง่ายใกล้ตัวมารวมกลุ่มกันสร้างสินค้าแปรรูปหรือแระยุกต์ใช้ให้มีความน่าสนใจแก่ผู้คนที่มาซื้อมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อเราได้เข้าไปในร้านขายสินค้า O-TOP ตามแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นต่าง ๆ ก็มักจะสนใจกับสินค้าทุกชิ้นมาก เพียงแต่ว่าสินค้าบางชนิดกลับมีราคาที่แพงกว่าปกติจนเราไม่สามารถซื้อไหวเหมือนกัน และยิ่งนานวันเข้าก็เริ่มรู้สึกว่าสินค้า O-TOP “ส่วนใหญ่” มีราคาขายที่สูงมากจนต้องเอามือทาบอก หลายคนได้แต่สงสัยว่าทำไมแค่สินค้าท้องถิ่นจึงมีราคาสูงเหมือนสินค้าที่ขายภายใต้แบรนด์ดังอย่างนี้ เราจึงอยากมาอธิบายเหตุผลให้คุณได้เข้าใจเผื่อว่าคุณจะเห็นใจพวกเขาและอยากช่วยสนับสนุนสินค้าดี ๆ ที่เกิดจากความทุ่มเทหาเลี้ยงชีพของคนในท้องถิ่นบ้าง วัตถุดิบมีแค่ในท้องถิ่นทำให้สินค้า O-TOP ราคาสูง กว่าสินค้า O-TOP จะออกมาวางขายแบบดูดีมีคุณภาพตามร้านอย่างที่เราเห็นกันได้นั้นก็ต้องผ่านความยากลำบากของกระบวนการทำที่มากมายและซับซ้อนมาก อีกทั้งวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำสินค้า…

0 Comments

End of content

No more pages to load