Read more about the article 3  ข้อควรรู้ของอาชีพหาของป่าขาย
หากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนมาทำอาชีพนี้หรือไม่ว่าจะคิดทำเป็นอาชีพเสริมอยู่ก็ตาม ย่อมต้องมี 3  ข้อควรรู้ของอาชีพหาของป่าขายนี้ไว้ให้เข้าใจก่อนด้วย

3  ข้อควรรู้ของอาชีพหาของป่าขาย

ในยุคสมัยก่อนหากจะพูดถึงอาชีพที่ชาวบ้านในชนบทนิยมทำกันมากที่สุดนอกจากการทำไร่ทำสวนทำนาแล้วก็ต้องบอกว่า พวกเขาอีกส่วนหนึ่งยังนิยมทำอาชีพเก็บของป่ากันด้วยหากในชนบทนั้นรายล้อมไปด้วยป่าไม้หรือมีภูเขาที่ยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็จะมีพืชสมุนไพร ผัก ผลไม้ป่า น้ำผึ้ง ไปจนถึงสัตว์ป่ามาขายกันด้วย แม้ว่าเวลานี้การล่าสัตว์ป่ามาขายจะไม่เกิดขึ้นแล้วจากการรณรงค์ให้อนุรักษ์สัตว์ป่าที่เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมโลกของเราให้เขามีความสุขอยู่กับบ้านของเขา ปัจจุบันอาชีพเก็บของป่ามาขายจึงมีแค่พวกพืชกับผลไม้เท่านั้นซึ่งก็ยังคงเป็นอาชีพที่ทำได้ตลอดไปตราบเท่าที่ยังมีป่าอยู่ เหล่าคนทุนน้อยก็ยังสามารถมาเดินเก็บของป่าขายเลี้ยงชีพได้เสมอเป็นงานที่มั่นคงระดับหนึ่ง ในวันนี้เองหากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนมาทำอาชีพนี้หรือไม่ว่าจะคิดทำเป็นอาชีพเสริมอยู่ก็ตาม ย่อมต้องมี 3  ข้อควรรู้ของอาชีพหาของป่าขายนี้ไว้ให้เข้าใจก่อนด้วย คุณควรมีกลุ่มเพื่อนทำอาชีพหาของป่าด้วย แม้ว่าเราจะเห็นคนเก็บของป่าหลายคนที่ทำอาชีพนี้คนเดียว แต่ถึงอย่างไรการที่เราทำอาชีพนี้กันเป็นกลุ่มโดยการที่เมื่อไปหาของป่าก็นัดกันไปเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่มากกว่า 2 คนย่อมจะทำให้พวกคุณมีความปลอดภัยและสามารถช่วยเหลือกันได้มากกว่ามาเก็บของป่าคนเดียวอยู่แล้ว เวลาที่เก็บของป่าขณะนั้นจะได้ช่วยสอดส่องกันตลอดเวลาว่ามีใครหายไปหรือไม่ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและคอยชี้แนะประสบการณ์เก็บของป่าแบบแลกเปลี่ยนกันได้ด้วย เพราะแต่ละคนก็มีทักษะการตรวจสอบของป่ามีคุณภาพ วิธีการเก็บ และทริกการหาของป่าที่แตกต่างกัน อีกทั้งไปกันหลายคนก็สนุกดี ยิ่งเป็นบนเขาที่มีแต่ป่าลึกย่อมควรที่จะไปกันหลายคน การหาของป่าจะมีการเปลี่ยนถิ่นด้วยในบางครั้งคราว การทำอาชีพหาของป่าไม่ได้จำกัดแค่ว่าคุณต้องไปเดินหาของป่าในพื้นที่ท้องถิ่นของอำเภอหรือจังหวัดคุณเท่านั้น แต่ในบางฤดูกาลหรือบางเวลาที่ป่าไม้ในท้องถิ่นของคุณแห้งแล้งหรือไม่ใช่เวลาที่เหมาะกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าในท้องถิ่นของคุณเท่าไหร่ก็จะทำให้เราไม่มีของมาขายได้ จึงอาจต้องมีการเสียค่าน้ำมันรถในการเดินทางไปเก็บของป่ามาขายตามดอยหรือป่าเขาจังหวัดอื่นที่อุดมสมบูรณ์ด้วย การหาของป่าเป็นอาชีพที่ต้องระมัดระวังตัว…

0 Comments

End of content

No more pages to load