Read more about the article “Scarcity” เทคนิคการขายของออนไลน์ที่ช่วยผลักดันลูกค้าให้คุณ
การทำให้เกิด Scarcity จึงเป็นเทคนิคการขายของออนไลน์ที่ช่วยผลักดันลูกค้าให้คุณแบบลัด ๆ และเด็ดจัดจนยากนำมาบอกต่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

“Scarcity” เทคนิคการขายของออนไลน์ที่ช่วยผลักดันลูกค้าให้คุณ

สินค้าออนไลน์หลายอย่างที่มีน้อย แต่คุณภาพสูงเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมอยากจะตามหาเพื่อให้ได้มาทุกวิถีทางแม้จะยาก ซึ่งการที่คนตามหากันเป็นจำนวนมากก็ย่อมเพิ่มพูนความต้องการภายในจิตใจที่มากขึ้นเกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคิดเกี่ยวกับตัวเองด้วย ฉะนั้นการทำให้เกิด Scarcity จึงเป็นเทคนิคการขายของออนไลน์ที่ช่วยผลักดันลูกค้าให้คุณแบบลัด ๆ และเด็ดจัดจนยากนำมาบอกต่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนในวันนี้ ว่าแต่เทคนิค Scarcity คืออะไรกันนะ? แล้วถ้าทำจะได้อะไรตอบกลับมา? เรามาดูกันเลยดีกว่า Scarcity คืออะไร? “Scarcity” หากจะนิยามให้ตรงกับความหมายก็แปลว่า “ความขาดแคลน” ซึ่งตามหลักของเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าหากเกิด Scarcity ในธุรกิจหรือกิจการของตัวเองก็จะทำให้ทรัพยากรมีจำนวนจำกัด และมีไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์ หรือก็คือ สินค้าและบริการมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์นั่นเอง ตรงจุดนี้ทำให้วิกฤติของ Scarcity ได้ถูกนำมาใช้เป็นเทคนิคในการแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ ให้กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือผู้ที่ผลิตสินค้าของตัวเองเป็นกิจการจะเลือกลงสินค้าเพียงน้อยชิ้นหรือผลิตแค่เพียงจำนวนไม่มากและเปิดขายออนไลน์แก่คนในโซเชียล…

0 Comments

End of content

No more pages to load